با توجه به گستردگی شرایطی که در فارس ها

با توجه به گستردگی شرایطی که در فارس ها در مکان های جغرافیایی، خطوط نژادی و زمانی بیش از حد گزارش شده است، نیاز به اطلاعات دقیق، قابل تعمیم و جدید در مورد فراوانی و انواع اختلالات رایج در این نژاد برای ارائه راهنمایی وجود دارد.

برای اصلاح نژاد، اولویت بندی بالینی و تحقیقات58،59. آموزش دوخت حوله تن پوش بدون الگو این مطالعه با استفاده از داده‌های بالینی ناشناس از برنامه VetCompass60، با هدف گزارش جمعیت‌شناسی، اختلالات شایع و مرگ و میر جمعیت زیادی از گربه‌های ایرانی تحت مراقبت‌های عمومی دامپزشکی در بریتانیا انجام شد. تمرکز ویژه بر روی بررسی ارتباط با کت مو و جنسیت قرار گرفت.

نتایج
جمعیت شناسی
جمعیت مورد مطالعه 285547 گربه از 304 کلینیک در پایگاه داده VetCompass تحت مراقبت دامپزشکی در طول سال 2013، و شامل 3235 (1.13٪) ایرانی بودند.

از پارسیان با اطلاعات موجود، 1596 نفر (6/49%) زن و 1921 نفر (0/77%) عقیم شده بودند.

احتمال عقیم شدن مردان بیشتر از ماده ها بود چه چیزی طلا را جذب میکند (79.9 درصد در مقابل 75.2 درصد، P = 0.006). میانگین سنی 7.0 سال بود (IQR 3.3-11.6، محدوده 0.1-24.7).

گربه پرشین

میانگین وزن بدن بزرگسالان 3.9 اینچ کیلوگرم بود (انحراف استاندارد [SD] 0.9).

مردان بالغ (4.3 کیلوگرم، انحراف معیار 0.8 کیلوگرم) سنگین‌تر از ماده‌ها (3.4 کیلوگرم، انحراف معیار 0.7 کیلوگرم) بودند (0.001< P).

منحنی‌های رشد وزن بدن بر اساس 5039 ارزش وزن بدن از 909 زن و 5762 ارزش وزن بدن از 951 مرد نشان داد که ایرانی‌ها در طول اولین سال زندگی خود به سرعت رشد می‌کنند اما گربه پرشین مردان در وزن بزرگسالان بالاتر از زنان هستند، قبل از اینکه هر دو جنس به تدریج وزن خود را بیش از 12 سال کاهش دهند.

میانگین وزن بدن در تمام سنین برای مردان (4.2 کیلوگرم، IQR: 3.7-4.8، محدوده: 0.4-8.1) بیشتر از زنان بود عکس لباس مجلسی (3.3 کیلوگرم، IQR: 2.8-3.8، محدوده: 0.2-8.0) (P 0<1 0). کامل بودن داده ها در بین متغیرهای ارزیابی شده متفاوت بود: جنس 99.4٪، سن 98.7٪، neu

 • منابع:
  1. Persian cats under first opinion veterinary care in the UK: demography, mortality and disorders
 • تبلیغات: 
  1. آیا با مصرف نوعی ماهی به آبله مبتلا می شوید!
  2. کارتن خوابی که کار آفرین نمونه شد
  3. درهایی که در مقابل تیراندازی ایستادند
  4. پسته منبع خوبی از پروتئین گیاهی است