زئولیت اکسیژن ساز در کاشت ناخن مصرف خواهد شد

زئولیت طبیعی گروهی از مواد معدنی با منشاء طبیعی است که به عنوان جذب کننده رطوبت و جمع کننده آلاینده ها در کشاورزی، استخرهای شنا، تصفیه آب، فیلتراسیون و سایر کاربردها به روشی اکولوژیکی و پایدار استفاده می شود.

زئولیت اکسیژن ساز طبیعی گروهی از مواد معدنی است که متعلق به آلومینوسیلیکات‌های کریستالی ریز متخلخل است که به آن اجازه می‌دهد آب و سایر کاتیون‌ها را جذب کند و در نتیجه ریز منافذ را پر کند.

بیش از 40 نوع مختلف زئولیت طبیعی وجود دارد و هر یک از آنها ترکیب کمی متفاوتی دارند که امکان جذب یک یا مولکول دیگر را فراهم می کند.

آنها ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی دارند و جذب مولکول های آب، آمونیوم و یون های فلزات سنگین را تسهیل می کنند.

زئولیت های طبیعی دارای کیفیت استثنایی تبادل یونی هستند و کاتیون هایی مانند کادمیوم، جیوه، نیکل یا آرسنیک (فلزات سنگین) را جذب می کنند و کلسیم، منیزیم یا فسفات ها (مواد معدنی سالم برای بدن انسان) آزاد می کنند.

این واقعیت به این معنی است که زئولیت طبیعی برای کاربردهای طبیعی مختلف مربوط به کشاورزی، تغذیه حیوانات، تصفیه آب، تصفیه گاز یا سلامت انسان استفاده می شود.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، زئولیت طبیعی دارای خواصی است که استفاده از آن را در بسیاری از کاربردها تسهیل می کند.

ویژگی این است که فرآیندها را به روش طبیعی یا زیست محیطی انجام می دهد و قادر است با انجام فرآیندهای مشابه اما به روش طبیعی و بدون ایجاد بقایای شیمیایی، جایگزین محصولات شیمیایی مصنوعی مختلف شود. برخی از کاربردهای آن به شرح زیر است:

کشاورزی و محصولات زراعی : ماده معدنی مورد استفاده برای بهبود خاک های زراعی با داشتن توانایی جمع آوری آب و مواد مغذی هنگام بارندگی یا آبیاری، تا بعداً در صورت کمبود آب یا در فصل خشک به آرامی آزاد شود.

این یک تنظیم کننده عالی آب مورد نیاز گیاهان است. علاوه بر این، مواد معدنی مانند پتاسیم، کلسیم، منیزیم و نیتروژن را حفظ می کند تا بعداً از طریق تبادل یونی آزاد شود.

بنابراین، از آن برای بهبود خاک‌های زراعی یا صرفاً برای بهینه‌سازی آن‌ها به روشی اکولوژیکی استفاده می‌شود و اجازه می‌دهد آبیاری با اجازه دادن به زئولیت‌های طبیعی افزایش یابد.

آنها در گلخانه ها، به عنوان یک افزودنی در بسترهای گیاهان باغی و گلدانی، در مزارع کشت شده، در زمین های گلف یا به عنوان افزودنی در کودها استفاده می شوند.