ناسا با لوله پلی اتیلن کرمان فضاپیماهای خود را ارتقا داد

امروزه، خرابی زودرس یک جزء سیستم لوله پلی اتیلن معمولاً به دلیل مواد نسل قدیمی است که خواص آنها مقاومت محدودی در برابر شرایط سخت محیطی و عملیاتی دارد.

عامل اصلی دیگر خطای انسانی است که در زنجیره تامین و ساخت سایت سیستم های لوله نصب شده انجام می شود.

حالت کلی شکست میدانی گزارش شده برای لوله پلی اتیلن، رشد ترک شکننده و آهسته (SCG) از طریق دیواره لوله است.

این ترک‌های لوله پلی اتیلن کرمان می‌توانند در عیوب میکروسکوپی افزایش‌دهنده تنش، ذاتی در محصول اصلی لوله یا، به احتمال زیاد، از عیوب ایجاد شوند.

این شکست‌های مکانیکی شکننده معمولاً شکستگی‌های شکافی هستند که به موازات جهت اکستروژن لوله قرار دارند.

تنش حلقه محیطی در دیواره لوله نیروی محرکه برای باز شدن ترک است.

شکستگی های معمولی از نوع شکاف در شکل 1.0 نشان داده شده است.

ترک های محیطی همچنین می توانند در سطح بیرونی یا داخلی لوله ها به دلیل تنش های ثانویه مانند خم شدن یا برخورد با مواد ایجاد شوند.

لوله

شکست زودرس اتصالات ذوب شده نیز شکست رایجی است که در آن ترک در غلظت‌های تنش ایجاد شده توسط شیوه‌های نصب ضعیف شروع می‌شود.

همانطور که در شکل 2.0 نشان داده شده است، ترک های شکننده معمولاً صاف، بی خاصیت و فاقد هرگونه فرآیند تسلیم و تغییر شکل هستند.

آنها در غلظت‌های تنش در ساختار مواد شروع می‌شوند، که ممکن است نقص‌های ذاتی یا نقص‌هایی مانند تنش پسماند، آلاینده، خراشیدگی یا سطحی باشد.

شکل 2.0 نگاهی نزدیک به سطح یک شکستگی شکننده را ارائه می دهد.

تحقیقات اوایل دهه 1960 در مورد لوله های HDPE سه حالت شکست عمده را برای لوله پلی اتیلن ایجاد کرد:

  • شکست شکل پذیر (حالت I)،
  • شکست شکننده (حالت II)
  • و شکست شکننده/شیمیایی (حالت III).

شکست شکل پذیر با تسلیم همراه بود و منعکس کننده تمایل یک ماده به تغییر شکل پلاستیکی در مقیاس بزرگ و غیرقابل برگشت در هنگام تحت تنش بود، تنش تسلیم شدت بار را توصیف می کند که چنین اثراتی در آن رخ می دهد.